SluitenHaptonomie

Haptonomie

gaat over echt contact. Over contact met je lijf, met jezelf, met je gevoelens en met anderen. Als je goed contact hebt 'gaat alles vanzelf'. Je voelt je licht, je geniet van de kleine dingen en de zin in het leven is er gewoon.

In haptonomie weten we dat goed contact ook een basisbehoefte is bij het opgroeien en in het verdere leven. Echt contact geeft innerlijke zekerheid en zelfvertrouwen.

SluitenHaptotherapie

Haptotherapie

helpt als het contact niet vanzelfsprekend is bijvoorbeeld als je niet lekker in je vel zit, als je niet goed bij je gevoel kunt, als je je onzeker voelt of contacten met anderen niet goed lopen.

Haptotherapie brengt je in contact met jezelf. Dat gebeurt via aanraking van het lichaam. Aanraking is een directe manier van contact. Je voelt zo hoe jij op de aanraking en dus op contact reageert. Goed contact laat je voelen dat je mag zijn zoals je bent en geeft vertrouwen.

SluitenRelatiebegeleiding

Relatiebegeleiding

De kwaliteit van het contact in een relatie is essentieel om samen te kunnen leven of werken.

De haptotherapeut is gespecialiseerd in gevoelsmatig contact. In de haptotherapie zijn er allerlei oefenvormen waarin snel zichtbaar en vooral voelbaar wordt hoe jullie contact verloopt. Samen kijken we welke onderliggende gevoelens er spelen en hoe het contact verbeterd kan worden.

SluitenCoaching

Coaching

De aanleiding voor coaching kan liggen in je werk: het loopt niet lekker, er is een reorganisatie of je keert na (langdurige) ziekte weer terug in je werk; of er zijn gevoelens van ontevredenheid over je leven.

In de coaching ontstaat er ruimte om naast rationele aspecten, ook aandacht te hebben voor de gevoelskant. Je leert om je gevoel als gids te gebruiken en dus te werken vanuit jezelf. In praktische oefenvormen kun je direct aan den lijve ervaren hoe jij met jezelf en anderen omgaat en welke andere mogelijkheden je hebt in communicatie en samenwerking.

SluitenVoor wie?

Voor wie?
  • Je kunt moeilijk in contact komen met je emoties en gevoelens.
  • Je hoofd is druk en je lichaam voelt moe en leeg.
  • Je hebt moeite om 'nee' te zeggen en te voelen waar je grenzen zijn.
  • Je hebt last van stress, overspannenheid of je hebt een burn-out.
  • Je hebt lichamelijke klachten als gevolg van spanning; bijvoorbeeld schouder- en nekklachten, rugpijn, hoofdpijn, benauwdheid.
  • Je hebt moeite met intimiteit, seksualiteit en relaties.
  • Je zit met verwerkingsproblemen (trauma, verlies).
  • Je zit met vragen over persoonlijke groei en zingeving.

SluitenWerkwijze

Werkwijze

De eerste afspraak is een kennismaking. Dan kijken wij of het 'klikt'. Jij kunt vertellen waar je tegen aan loopt, we verhelderen jouw vraag en kijken wat haptotherapie jou kan bieden.

In de therapie maken we gebruik van het gesprek, aanraking en oefeningen. De oefeningen maken je bewust van je reactiepatronen in het contact. Bij het aanraken is er aandacht voor wat er voelbaar is en geven we daar betekenis aan. Binnen de vertrouwdheid van de therapeutische relatie kunt je ervaren dat je je herkend en erkend voelt. Deze bevestiging opent je gevoelsleven en leert je vertrouwen op je gevoel.

SluitenKosten

Kosten

Een sessie duurt 50 minuten. De kosten variëren van 75 tot 85 euro per sessie en worden in de aanvullende polissen (gedeeltelijk) vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Zie hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar of de vergoedingenlijst van de VVH.

Voor haptotherapie is geen verwijzing noodzakelijk.

Afspraken die minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd worden niet in rekening gebracht.

SluitenVertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheid

Vanzelfsprekend blijft alles wat er ter sprake komt tijdens de sessie binnenskamers. In geval van overleg met huisarts of verwijzer vragen we altijd vooraf toestemming aan jou. Meer informatie over hoe we omgaan met jouw gegevens vind je in de privacyverklaring. Mocht je niet tevreden zijn over de behandeling dan kun je dat altijd met ons bespreken en er is ook een klachtrecht geregeld bij de beroepsvereniging VVH Commissie van Toezicht.

SluitenPrivacyverklaring

Privacyverklaring

Voor een goede behan­deling leggen wij een dossier aan. In dit dossier bewaren we gegevens die we nodig hebben voor de behan­deling. Het betreft persoons­gegevens en persoon­lijke gegevens zoals wij die in de intake vragen. Verder leggen we aante­keningen over de voortgang van de behan­deling vast in jouw dossier. Deze gegevens zijn alleen in te zien door je eigen hapto­therapeut. Mocht je niet willen dat we bepaalde gegevens vast­leggen dan kun je dit aan ons kenbaar maken. Wij delen boven­staande gegevens niet met derden. Mocht overleg met andere betrokken hulp­verleners gewenst zijn, dan zullen we altijd eerst nadruk­kelijk toestemming vragen aan jou.

Wij bewaren de dossiers voor een periode van 10 jaar na de behan­deling. Mocht je willen dat we je dossier eerder vernie­tigen dan kun je dit aan ons vragen. We zullen dan je gegevens vernie­tigen met uitzon­dering van gegevens nodig voor de financiële admini­stratie, die moeten we 7 jaar bewaren voor de belasting­dienst.

Het spreekt voor zich dat we zorg­vuldig omgaan met je gegevens en deze zo goed mogelijk beschermen tegen verlies, uitlekken en hacken, zodat derden geen toegang hebben tot je gegevens. We hechten veel belang aan de geheim­houdings­plicht die we als hapto­therapeut hebben.

SluitenEls de Graaf (1955)

Els de Graaf

Sinds begin jaren 80 werk ik als hulp­verlener. In het begin als fysio­therapeut en ortho­pedagoog en vanaf 1996 als hapto­therapeut. Daarnaast ben ik docent en coör­dinator onderwijs aan de Academie voor Haptonomie. Deze gevari­eerde achter­grond en mijn (levens)­ervaring komen me goed van pas om mijn benadering op jou persoon­lijk af te stemmen.

In het contact bied ik de moge­lijk­heid om in een veilige en ver­trouwde sfeer de weg terug te vinden naar je gevoels­leven. Dat geeft rust, ruimte en de sleutel tot veran­dering.

SluitenEttina Holman (1962)

Ettina Holman

In mijn werk als perso­neels- en organi­satie­adviseur, communi­catie­trainer en coach op het gebied van werk- en levens­vragen, werd ik steeds meer geboeid door de persoon­lijke drijf­veren van mensen. Vooral de emotio­nele en gevoels­matige kant hiervan.

Vanuit deze nieuws­gierig­heid ben ik de oplei­ding voor hapto­therapeut gaan volgen aan de Academie voor Hapto­nomie in Doorn. Persoon­lijk heb ik ervaren dat hapto­therapie een heel mooie manier is om dichter bij jezelf te komen en meer eigen keuzes te maken.

SluitenDeskundigheid

Wij zijn erkend en geregistreerd bij de beroepsvereniging Vereniging van Haptotherapeuten VVH, en opgenomen in het kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten.

VVH Logo GZ Hapto

We hebben goede contacten met verwijzers en andere hulpverleners. Onze deskundigheid houden we op peil door middel van nascholingen, supervisie en intervisie.

Els de Graaf
VVH registratie nr: 15
KvK-nummer: 01173849
AGB-code zorgverlener:
90-026355
Ettina Holman
VVH registratie nr: 523
KvK-nummer: 01144156
AGB-code zorgverlener:
90-037555
AGB-code praktijk: 90-004941

SluitenContact

Telefonisch

Wil je meer informatie?
Je kunt ons bellen op ons algemene nummer:
050 527 16 45

Of mobiel:
Els de Graaf: 06 22 69 52 10
Ettina Holman: 06 153 84 357

Of mail naar: info@haptotherapiegroningen.nl

SluitenAdres

Praktijkadres:
Verlengde Hereweg 137, 9721 AL Groningen

Verlengde Hereweg 137

SluitenOver deze website

Info

De volgende afbeeldingen zijn gebruikt met toestemming van de eigenaren:

Beeldje "Versmolten" van Janny Bezemer.

Beeldje "Ware rijkdom" van Lenie van Well - Bergwerff.

Achtergrondfoto uit Ghana van Everhard van Eimeren.

Logo